Quotes 9

Setiap orang melihat kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka tidak lalai mengambil daripada dunia dan tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi hak-hak jiwa. Dia harus menimbang sesuatu yang diingininya. Jika memang sesuatu yang diingini itu merupakan bahagiannya dan bermanfaat serta dapat mendorongnya di dalam melaksanakan kebaikan, maka keinginan itu harus dipenuhi. Tetapi jika keinginan itu sekadar tuntutan nafsu dan tidak ada kaitan dengan kemaslahatannya, maka itu merupakan bahagian yang tercela dan harus dihindari. Begitulah juga dengan penggunaan gadget di alam siber Sekiranya kita menggunakannya sehingga melanggar batas syarak, maka kita tergolong dalam orang yang tercela dan merugikan diri sendiri dunia dan akhirat.

Comments are closed.