Quotes 23

Dalam sahih Muslim, ada terdapat bab larangan menunda pembayaran hutang yang berbunyi: Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Abu az-Zinnad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah bahawa: Rasulullah s.a.w bersabda, “Penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu(membayar) adalah kezaliman…”

Comments are closed.