Quotes 1

Adakah hidup bebas tanpa peraturan itu bagus atau hidup berperaturan lebih bagus? Sebenarnya hidup bebas tanpa peraturan itu lebih banyak membawa kerosakkan dan kerugian. Contoh mudah, sekiranya di jalan raya tidak ada traffic light sudah tentu akan mengundang pelbagai masalah di jalan raya dan banyak kemalangan akan berlaku, traffic sesak dan lainlain. Dengan adanya traffic light dan undang-undang jalan raya maka lalu lintas dapat ditangani dengan baik.

Comments are closed.